HÁZIRENDEK

H Á Z I R E N D

 • Az intézményt a hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja szolgáltatásait a házirend feltételeinek kötelező betartásával veheti igénybe.
 •  A belépődíjas rendezvények látogatásának, szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele a jegyvásárlás, ill. a megállapított ellenérték megfizetése.
 • Az intézmény területén minden látogatónak – a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania.
 • Az épületben azok tartózkodhatnak, akik az intézmény valamely rendezvényére, programjára, szolgáltatására várnak, azon részt vesznek, ill. az épület bérelt helyiségeiben a bérlők szolgáltatásait veszik igénybe.
 • Az intézmény közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelően rendezett és tiszta öltözékben és állapotban lehet látogatni, rendezvényein részt venni. Kéregetni tilos
 • Dohányozni az egész épületben és bejáratainak 5 méteres körzetében is tilos !
 • Az intézmény területére szeszesital, kábító hatású szer behozatala ill. annak fogyasztása tilos !
 • 14 év alatti kiskorúak – felnőtt felügyelet nélkül – este 19.00 óráig tartózkodhatnak az intézményben.
 • Az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke.
 • Az intézmény hivatalos nyitvatartási rendjét – belső utasításban – az igazgató határozza meg és azt jól látható helyen ki kell függeszteni.
 • Az intézményben tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó/videofelvé- -telek készüljenek, melyek esetlegesen az interneten is megjelenthetnek. Amennyiben Ön nem járul hozzá a felvételkészítéshez, kérem forduljon az információs szolgálathoz.
 • A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók.
 • A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében hozott mindenkori rendelkezései minden látogatóra nézve kötelező érvényűek.
  Az intézménybe történő belépés és a bent tartózkodás aktuális feltételei minden esetben kifüggesztésre kerülnek a bejárási pontokon ill. elérhetőek az  online felületeinken (www.cegledikultura.hu; facebook.com/kossuthmuvelodesikozpont).

JEGYPÉNZTÁR

 • A pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 • Kedvezmény esetén a kedvezményre jogosító dokumentum felmutatásával válthatnak kedvezményes belépőjegyet. A kedvezményes jegy nem átruházható.
 • A korábban megváltott  jegy cseréje vagy visszaváltása nem lehetséges! Jegyet csak abban az esetben áll módunkban visszaváltani, vagy más jegyre cserélni, ha az előadás valamilyen okból elmaradt vagy félbeszakadt. Ebben az esetben a jegy csak a színház jegypénztárában, az előadásra vonatkozó határidőn belül váltható vissza
 • A műsorváltozás jogát fenntartjuk, az esetleges változásokról honlapunkon adunk tájékoztatást.

Cegléd, 2017.04.01.
Détári-Lukács Ágnes ügyvezető

Szent István ünnepe 
1. A látogató a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit maga ránézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót és környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínin szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni.

2. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
3. A rendezvény nyitvatartási ideje augusztus 20. 15.00-23:30-ig.
4.. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a rendezvény területén is tilos!
5. A Rákóczi út lezárt szakaszaira autóval behajtani csak behajtási engedéllyel lehetséges, az azokon feltüntetett időintervallumban.
6. A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
7. Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.
9. A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.
10. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, melyet a szervező felhasználhat a marketing tevékenysége során. Minden résztvevő, aki a felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
11. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
12. A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
13. Házi kedvencek a látogató saját felelősségére, pórázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával. a rendezvény területére. (Az esetlegesen keletkezett piszkot a gazda köteles eltakarítani.)
14. A fesztivál terültén egészségügyi szolgálat működik, mely a színpad mellett található.
15. A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát fenntartják.

Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást kívánunk!
Szervező: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. – 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a | +36 53 505 040

Pöttyös Gyermeknap 2019.
1. A látogató a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit maga ránézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót és környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínin szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni.
2. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
3. A rendezvény nyitvatartási ideje május 26-án 9.00-19.00-ig.
4. A rendezvényen alkoholos italok árusítása nem engedélyezett.
5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a rendezvény területén is tilos!
7. A Vörösmarty tér és a Kőrösi út lezárt szakaszaira autóval behajtani csak behajtási engedéllyel lehetséges, az azokon feltüntetett időintervallumban.
8. A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
9. Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.
10. A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.
11. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, melyet a szervező felhasználhat a marketing tevékenysége során. Minden résztvevő, aki a felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
12. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
13. A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
14. Házi kedvencek a látogató saját felelősségére, pórázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával. a rendezvény területére. (Az esetlegesen keletkezett piszkot a gazda köteles eltakarítani.)
15. A fesztivál terültén egészségügyi szolgálat működik, mely a Kőrösi úton található.
16. A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát fenntartják.

Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást kívánunk!
Szervező: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. – 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a | +36 53 505 040

Házirend

Laskafesztivál és Ceglédi Vágta 2019.
Házirend

 1. A látógató a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit maga ránézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót és környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínin szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni.
 2. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
 3. A rendezvény nyitvatartási ideje június 7-én pénteken 16:00- június 8. 2:00-ig; június 8-án szombaton 7:00-24:00 óráig; június 9-én 8:00-22:00 tart. Az éjszakai záróra után a vendégek kötelesek a rendezvény terültét mielőbb elhagyni.
 4. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak.
 5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a rendezvény területén is tilos!
 6. Alkoholos italokat behozni tilos, alkoholmentes italt legfeljebb fél literes műanyagpalackban lehet behozni a rendezvény területére.
 7. A Fürdő út lezárt szakaszaira autóval behajtani csak behajtási engedéllyel lehetséges, az azokon feltüntetett időintervallumban.
 8. A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
 9. Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.
 10. A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.
 11. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, melyet a szervező felhasználhat a marketing tevékenysége során. Minden résztvevő, aki a felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
 12. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
 13. A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
 14. Házi kedvencek a látogató saját felelősségére, pórázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával. a rendezvény területére. (Az esetlegesen keletkezett piszkot a gazda köteles eltakarítani.)
 15. A fesztivál terültén egészségügyi szolgálat működik, mely a színpad mellett, illetve a Aquarell Hotel melletti körforgalomnál található.
 16. A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát fenntartják.

Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást kívánunk!
Szervező: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. – 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a | +36 53 505 040

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Cookie preferenciák

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek, nem kapcsolhatók ki.

A weboldal használatához az alábbi technikailag szükséges sütiket használjuk
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése
Skip to content