SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE

A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.)
működésének középpontjában a közpénzek hatékony felhasználása és a közvagyon
védelme áll, amelynek biztosítása érdekében fokozottan ügyelünk a jogszabályok és
etikai elvárások betartására, a tisztességes, megbízható magatartás tanúsítására.

A Kft. jó hírnevének, megbecsülésének megőrzése kulcsfontosságú számunkra.

Fenti értékek garantálása érdekében a Kft. visszaélés-bejelentő rendszert működtet
a szervezeti integritást sértő események bejelentésére.

A bejelentő rendszer célja, hogy megteremtse a lehetőségét az integritást sértő,
visszaélési vagy korrupciós kockázatot jelentő jogszabálysértések bejelentésének, a
bejelentés fogadásának és kivizsgálásának.

I. Bejelentés

Bejelentő a bejelentését írásban és elektronikus úton is megteheti az alábbi
elérhetőségeken:

  • írásbeli bejelentés tehető postai úton levélben a 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a címen;
  • elektronikus bejelentés e-mailben a info@cegledikultura.hu címen tehető.

 

Bejelentés tételére jogosult a Kft. munkavállalója, valamint miden olyan
természetes, vagy jogi személy, akinek a bejelentés megtételéhez, vagy a bejelentett
magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

A bejelentés kivizsgálhatósága érdekében, a bejelentés alkalmával a bejelentő
megadja a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét; jogi személy bejelentő
esetén annak (cég)nevét, székhelyét és törvényes képviselőjének nevét köteles
megadni.

 

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést
jóhiszeműen teszi olyan eseményről, amelyekről konkrét tudomása van, továbbá kellő
bizonyossággal feltételezheti, hogy azok valósak. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a
bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a
rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és az eljárás
lefolytatására jogosult szerv (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és
büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

Rosszhiszeműség hiányában a bejelentések fogadása és kivizsgálása során úgy kell
eljárni, hogy bejelentő jogos érdeke ne sérüljön, azaz bejelentőt nem érheti hátrány a
bejelentés megtétele miatt.

Mellőzhető a bejelentés kivizsgálása, ha a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon
bejelentő által tett ismételt vagy anonim, továbbá, ha a sérelmezett tevékenységről
vagy mulasztásról való tudomásszerzést követő hat hónap után tették meg. Szintén
mellőzhető a bejelentés vizsgálata, ha a bejelentett sérelem nem áll arányban a
bejelentés következtében a bejelentésben érintett személlyel szemben alkalmazható
intézkedés súlyával, illetve ennek következtében a jogainak korlátozásával.

II. Bejelentés kivizsgálása

A Kft-nek a bejelentés kivizsgálására legfeljebb a tudomásszerzéstől számított 30
nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő
által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő
egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama hosszabbítás
esetén sem haladhatja meg a 90 napot.

III. Bizalmasság és adatvédelem

A Kft. a bejelentés során gondoskodik a jogsértést bejelentő, valamint a
bejelentéssel érintett egyéb természetes személyek személyes adatainak védelméről,
akiknek bejelentésben megadott személyes adatait a Kft. törvényes
felhatalmazásból származó jogos érdek alapján a bejelentés kivizsgálása és a
bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából
kezelheti. Ezen felül kizárólag a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső
szervezet részére (például nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal) továbbíthatja. Jogszerű adatkezelését a Társaság ún. érdekmérlegelési
teszttel igazolta.

A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését. Ez esetben személyes adatai
az ügy iratai között, zárt borítékban kerülnek elhelyezésre. Ilyenkor a bejelentésről –
annak tartalmi csorbítása nélkül – anonimizált másolat készül.

 

A bejelentésben érintett személyt a Kft. a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatja
a rá vonatkozó bejelentésről, az adatvédelmi jogszabályok alapján megillető jogairól,
valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Erre indokolt esetben később is
sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Cookie preferenciák

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek, nem kapcsolhatók ki.

A weboldal használatához az alábbi technikailag szükséges sütiket használjuk
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése
Megszakítás